Giải pháp bảo mật hàng đầu

Chơi một trò chơi trực tuyến là một nỗ lực tốn nhiều thời gian và chi phí. Để giữ cho trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến của bạn được liền mạch, bạn cần giữ an toàn cho thông tin của mình. GDPR (Quy định chung) là luật mới của Châu Âu bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của các cá nhân trong Châu Âu.

Q99 cam kết thu thập và sử dụng thông tin khách hàng nhằm mục đích bảo mật tài khoản chống bị hack. Không bán hay cung cấp thông tin cá nhân của người chơi cho bên thứ 3

Bảo mật là nhiệm vụ của chúng tôi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi tin tặc bằng một giải pháp toàn diện bao gồm công nghệ chống hack, phần mềm phát hiện gian lận và nhiều tính năng bảo mật khác như chứng chỉ SSL.

Q99 đi đầu trong lĩnh vực bảo mật trực tuyến với một nhóm chuyên trách nhiệm vụ cụ thể này.

Giải pháp bảo mật hàng đầu

Chơi một trò chơi trực tuyến là một nỗ lực tốn nhiều thời gian và chi phí. Để giữ cho trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến của bạn được liền mạch, bạn cần giữ an toàn cho thông tin của mình. GDPR (Quy định chung) là luật mới của Châu Âu bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của các cá nhân trong Châu Âu.

Q99 cam kết thu thập và sử dụng thông tin khách hàng nhằm mục đích bảo mật tài khoản chống bị hack. Không bán hay cung cấp thông tin cá nhân của người chơi cho bên thứ 3

Bảo mật là nhiệm vụ của chúng tôi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi tin tặc bằng một giải pháp toàn diện bao gồm công nghệ chống hack, phần mềm phát hiện gian lận và nhiều tính năng bảo mật khác như chứng chỉ SSL.

Q99 đi đầu trong lĩnh vực bảo mật trực tuyến với một nhóm chuyên trách nhiệm vụ cụ thể này.

Phòng chống hack tuyệt đối

Q99 là một công ty phần mềm và dịch vụ an ninh mạng đột phá đã bảo vệ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hơn 15 năm.

Q99 sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau để ngăn chặn việc hack tài khoản, bao gồm mật khẩu nhiều lớp, xác thực 2 yếu tố, công nghệ chống lừa đảo và các giải pháp bảo mật thích ứng khác. Với Q99, không có rủi ro bị hack.

An toàn dữ liệu

Việc sử dụng phần mềm của Q99 bên cạnh công nghệ bảo mật hiện đại có thể giúp ngăn ngừa mất mát dữ liệu do bị tấn công hack. Phần mềm có thể phát hiện gian lận và tạm thời khóa tài khoản nếu bất thường đồng thời ngăn thông tin công ty hoặc cá nhân bị lộ ra ngoài.

Dịch vụ

Q99 cung cấp nhiều dịch vụ như Quản lý và Tuân thủ Rủi ro Mạng (CRC), Dịch vụ An ninh Mạng, Đào tạo An toàn Mạng, Kiểm tra Thâm nhập & Kiểm tra Bảo mật với mục tiêu mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Cam kết rõ ràng là cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn. Là một người chơi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của bạn được giữ an toàn. Họ hoạt động theo các quy tắc của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) và giữ thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Họ thực hiện từng bước để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Họ thực hiện tất cả các bước có thể để ngăn chặn, phát hiện và xử lý bất kỳ hành vi lạm dụng dữ liệu nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ của họ, bạn đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoài những mục đích được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này.

Q99 là một công ty phần mềm và dịch vụ an ninh mạng đột phá đã bảo vệ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hơn 15 năm.

Q99 sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau để ngăn chặn việc hack tài khoản, bao gồm mật khẩu nhiều lớp, xác thực 2 yếu tố, công nghệ chống lừa đảo và các giải pháp bảo mật thích ứng khác. Với Q99, không có rủi ro bị hack.

An toàn dữ liệu

Việc sử dụng phần mềm của Q99 bên cạnh công nghệ bảo mật hiện đại có thể giúp ngăn ngừa mất mát dữ liệu do bị tấn công hack. Phần mềm có thể phát hiện gian lận và tạm thời khóa tài khoản nếu bất thường đồng thời ngăn thông tin công ty hoặc cá nhân bị lộ ra ngoài.

Giải pháp bảo mật hàng đầu

Chơi một trò chơi trực tuyến là một nỗ lực tốn nhiều thời gian và chi phí. Để giữ cho trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến của bạn được liền mạch, bạn cần giữ an toàn cho thông tin của mình. GDPR (Quy định chung) là luật mới của Châu Âu bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của các cá nhân trong Châu Âu.

Q99 cam kết thu thập và sử dụng thông tin khách hàng nhằm mục đích bảo mật tài khoản chống bị hack. Không bán hay cung cấp thông tin cá nhân của người chơi cho bên thứ 3

Bảo mật là nhiệm vụ của chúng tôi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi tin tặc bằng một giải pháp toàn diện bao gồm công nghệ chống hack, phần mềm phát hiện gian lận và nhiều tính năng bảo mật khác như chứng chỉ SSL.

Q99 đi đầu trong lĩnh vực bảo mật trực tuyến với một nhóm chuyên trách nhiệm vụ cụ thể này.

 

 

Phòng chống hack tuyệt đối

Q99 là một công ty phần mềm và dịch vụ an ninh mạng đột phá đã bảo vệ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hơn 15 năm.

Q99 sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau để ngăn chặn việc hack tài khoản, bao gồm mật khẩu nhiều lớp, xác thực 2 yếu tố, công nghệ chống lừa đảo và các giải pháp bảo mật thích ứng khác. Với Q99, không có rủi ro bị hack.

An toàn dữ liệu

Việc sử dụng phần mềm của Q99 bên cạnh công nghệ bảo mật hiện đại có thể giúp ngăn ngừa mất mát dữ liệu do bị tấn công hack. Phần mềm có thể phát hiện gian lận và tạm thời khóa tài khoản nếu bất thường đồng thời ngăn thông tin công ty hoặc cá nhân bị lộ ra ngoài.

Dịch vụ

Q99 cung cấp nhiều dịch vụ như Quản lý và Tuân thủ Rủi ro Mạng (CRC), Dịch vụ An ninh Mạng, Đào tạo An toàn Mạng, Kiểm tra Thâm nhập & Kiểm tra Bảo mật với mục tiêu mang lại sự an tâm cho khách hàng.

 

Cam kết rõ ràng là cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn. Là một người chơi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của bạn được giữ an toàn. Họ hoạt động theo các quy tắc của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) và giữ thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Họ thực hiện từng bước để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Họ thực hiện tất cả các bước có thể để ngăn chặn, phát hiện và xử lý bất kỳ hành vi lạm dụng dữ liệu nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ của họ, bạn đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoài những mục đích được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này.

Q99 cung cấp nhiều dịch vụ như Quản lý và Tuân thủ Rủi ro Mạng (CRC), Dịch vụ An ninh Mạng, Đào tạo An toàn Mạng, Kiểm tra Thâm nhập & Kiểm tra Bảo mật với mục tiêu mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Cam kết rõ ràng là cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn. Là một người chơi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin của bạn được giữ an toàn. Họ hoạt động theo các quy tắc của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) và giữ thông tin cá nhân của bạn trong một môi trường an toàn.

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Họ thực hiện từng bước để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Họ thực hiện tất cả các bước có thể để ngăn chặn, phát hiện và xử lý bất kỳ hành vi lạm dụng dữ liệu nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ của họ, bạn đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác, ngoài những mục đích được cung cấp trong Chính sách Bảo mật này.